Till alla ni som äter animaliska produkter där ute och Gävle kommun

En av de bästa miljökommunerna i landet?

På lördag är det dags. Tiden då vi ska släcka ner ljusen under en timmes tid. Detta för att minska elförbrukningen som i sin tur ska gynna miljön. För att uppmärksamma klimatfrågan. Sug på den ett tag. Klimatfrågan. På er hemsida står det “Gävle kommun har som ambition är att bli en av de bästa miljökommunerna i landet”. Ni skriver om att Gävle kommun ska vara en av de bästa miljökommunerna i landet. Hur det hänger ihop med att sluta servera vegetabilisk kost är vi många som inte förstår?

 

I de riktlinjer för "specialkost och personlig kost" inom Utbildning Gävle, som antogs av utbildningsnämnden enligt beslut 2017-02-22, nämns att det i de styrdokument som reglerar skolmåltider saknas krav på att skolmåltider måste innehålla kött. Kravet är att maten ska vara näringsriktig. Vidare nämns att Gävle kommun använder sig av Livsmedelsverkets rekommendationer. Livsmedelsverket är tydliga med att barn kan äta en helt vegetabilisk kost. Har utbildning Gävle läst Livsmedelsverkets rekommendationer? Det verkar inte så, eftersom riktlinjerna landar i; "Särskild vegankost tillhandahålls inte".  

 

Minskad konsumtion av animaliska produkter leder till minskad risk för diabetes typ 2, cancer, benskörhet, hjärtsjukdom, stroke och övervikt. Är inte målet med skolmåltiden att skapa goda och hälsosamma matvanor och hälsosamma och välmående barn? Barn blir mer och mer stillasittande och hand i hand med detta ökar också ohälsan och kosten som barnen får i sig består ofta av näringsfattig kost som godis, korv och makaroner och många barn är rädda för grönsaker. Men om de redan från tidig ålder får lära sig att äta goda och hälsosamma vegetabiliska måltider kommer de ta med sig dessa vanor i vuxen ålder. Vi kommer få en friskare generation som kommer kräva mindre vård och mindre resurser både nu och i framtiden och denna generation kommer föra sina hälsosamma vanor in i nästa generation. För våra barns hälsa, för framtida generationers hälsa och faktiskt jordens hälsa så är den vegetabiliska kosten det enda rätta!

 

Enligt Livsmedelsverket är kött det livsmedel som påverkar miljön mest. Faktiskt står djurproduktionen för 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser, i alla fall om man ska tro på Naturskyddsföreningen. Det är lika mycket som alla världens bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans. Nötkött orsakar 23-39 kilo växthusgaser per kilo kött och djurproduktionen kräver mycket mark till att producera foder. Som i sin tur påverkar miljön och djuren där skog huggs ner för att göras plats till foderodling. Både Livsmedelsverket, Naturskyddsföreningen och WHO rekommenderar att vi ska minska vår köttkonsumtion för hälsa och miljö men då drar ni, Gävle kommun, tillbaka den vegetabiliska kosten från skolmatsalen? Ni skriver på er hemsida att ni strävar efter att minska energianvändningen - varför drar ni då in den vegetabiliska kosten? Jordbruksverket hävdar att matkonsumtionen står för 2 ton utsläpp av växthusgaser per person och år i Sverige. Kött är den livsmedelsgrupp som står för störst andel av den livsmedelsrelaterade klimatpåverkan. En fjärdedel av utsläppen orsakas av avskogning, djurhållning och jordbruk enligt WWF. Med minskad konsumtion av kött minskar växthusgasutsläppen och mindre avskogning som ger ett friskare och rikare naturliv och ett fungerande kretslopp där naturen får frodas och vi människor kan få njuta av djur och natur på ett naturligt och humant sätt istället för på zoo eller på en tallrik.

 

I skolan ska värdegrundsarbetet genomsyra all typ av verksamhet och ni på Gävle kommun kanske behöver en uppdatering kring vad värdegrundsarbetet innebär och vad det är vi ska lära våra barn

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

 

Samtidigt skriver WWF på sin hemsida

“Vi står inför en katastrof om vi inte nollar våra globala utsläpp av växthusgaser till år 2070. Våra fossila koldioxidutsläpp måste nå noll globalt tidigare, till år 2050. Frågan är annars inte om det blir en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå hårdast. Världens fattiga drabbas värst redan idag och bedömningen är att de kommer drabbas värst även i framtiden, vilket dessutom gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga.”

 

Vad hände med värdegrunden i Gävle kommun?

Vi upprepar denna viktiga del:

“Världens fattiga drabbas värst redan idag och bedömningen är att de kommer drabbas värst även i framtiden, vilket dessutom gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga.”

 

Ska inte våra barn lära sig om människors lika värde? Solidaritet mellan människor? Eller gäller det bara så länge vi inte behöver skippa fläskfilén?


RSS 2.0